Llandrillo yn Rhos

Mae’n hawdd gweld pam fod Llandrillo yn Rhos, gyda’i harbwr hardd a golygfeydd morol trawiadol, yn denu llu o ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn.

Cerdded ar y promenâd yw’r ffordd draddodiadol o fwynhau awyr y môr. Ond os ydych eisiau ymlacio go iawn, mae digon o lefydd i eistedd a mwynhau’r awyrgylch.

Mae siopau bach diddorol yn y dref, a gallwch weld perfformiadau rheolaidd yn Theatr Bypedau Harlequin. Ymunwch â’r Llwybr Treftadaeth ac ymweld â lleoliadau hanesyddol y dref gan gynnwys caer Bryn Euryn. Mae’n werth yr ymdrech o gerdded yno i weld y golygfeydd yn unig. Gallwch hefyd weld capel bychan Sant Trillo y chweched ganrif ar y lan. Mae’n un o’r rhai lleiaf ym Mhrydain, gyda lle i gynulleidfa o chwech o bobl yn unig!

Mae’r dŵr yn syndod o lân a diogel yma, felly mae’n lle delfrydol os ydych yn hoff o chwaraeon dŵr. Gallwch hwylio, nofio a physgota môr yma. Mae llwybr beiciau yn ymestyn am filltiroedd ar hyd yr arfordir, felly gallwch ymarfer corff a mwynhau’r golygfeydd ar yr un pryd. Os ydych eisiau rhywbeth mwy hamddenol, mae clwb golff cyfeillgar sy’n croesawu ymwelwyr. Ac ar ddiwedd prynhawn prysur yn yr awyr agored, mae caffis, a thafarndai sy’n cynnig bwyd maethlon.