Yn Fyw ar y Prom

A ydych chi eisiau gweld talent lleol gorau Gogledd Cymru? Ewch i Ardal Prom yn Fyw ble bydd llwyfan Prom a Mwy! Byddwch yn gallu mwynhau rhai o berfformwyr gorau Gogledd Cymru. Dewch yn ôl yn fuan i weld a fydd eich hoff artist lleol yn perfformio!

Bydd yna lawer mwy yn digwydd yn ardal Prom yn Fyw, a stondinau i’r siopaholics ac unedau arlwyo blasus i’r rhai sy’n caru bwyd! Gallwch hefyd gael eich wyneb wedi ei baentio, a beth am fynd am edrychiad gŵyl er mwyn mynd i wylio’r gerddoriaeth fyw? Yna byddwn yn rhoi cyfle i blant (ac oedolion!) wella eu sgiliau syrcas yn y Gweithdy Syrcas, ac mae’r gweithgaredd yma am ddim i bawb.