Trodd miloedd o bobl allan i ddigwyddiad Prom A Mwy ’19

Trodd miloedd o bobl allan i ddigwyddiad Prom A Mwy ’19 ar Bromenâd Bae Colwyn ddydd Sadwrn.

Cafodd teuluoedd eu diddanu gan sioe feiciau cyffrous, ‘scaletrix’ anferthol, sioe ddewin, caiacau, beiciau modur pedair olwyn, criced, a FootGolf. Roedd gweithdai gweithgareddau, adloniant byw, arddangosfa anifeiliaid rhyngweithiol, a’r ffair. Yn ogystal â dewis o ddanteithion hyfryd.

Dywedodd Cyng. Louise Emery, Aelod Cabinet dros Ddatblygiadau Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy “Bob blwyddyn mae Prom A Mwy yn cynnig diwrnod gwych allan i deuluoedd yng Ngogledd Cymru, ac ni chawsant eu siomi unwaith eto eleni.

“Mae’n ddigwyddiad gwych sy’n cynnig gwledd o adloniant am ddim i bobl o bob oedran, a rhywbeth at ddant pawb. Roedd Prom A Mwy yn amgylchedd iawn am ddiwrnod gwych allan gyda ffrindiau a theulu.

“Hoffem ddiolch unwaith eto i’n noddwyr Cyngor Tref Bae Colwyn, View Creative, Maethu Conwy, Pet Place Abergele, a Adventure Parc Snowdonia am ein helpu i wneud Prom a Mwy’19 yn llwyddiant”

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau mawr yn Sir Conwy, dilynwch Digwyddiadau Conwy ar Facebook | Twitter | Instagram | Snapchat a/neu www.conwy.gov.uk/digwyddiadau