Newydd ar gyfer 2019

Cadwch lygad ar agor am y gweithgareddau newydd fydd gennym ni yng ngŵyl Prom a Mwy eleni!

Yn ogystal â beiciau modur i blant, Segways, wal ddringo, sesiynau caiacio am ddim, pêl-droed swigod, criced, rygbi (i enwi ond rhai), bydd gennym ni ychydig o weithgareddau newydd sbon.

Bydd Eric a’i Ffrindiau yn Prom a Mwy i roi cyfle i chi wynebu’ch ofnau a gafael mewn ymlusgiaid! Mae ffrindiau Eric yn cynnwys pryfaid cop blewog, nadroedd, madfallod a phob math o greaduriaid eraill! Dyma weithgaredd na ddylech chi ei golli!

Ac mi fyddwch chi’n chwerthin yn eich dyblau gyda’r gweithgaredd nesaf, wrth i chi rasio o gwmpas y trac scalextric i gael yr amser gorau heb yrru ar eich pen i’ch gwrthwynebwyr!
Bydd y The Racing Bug ym Mae Colwyn i ddarparu adloniant rasio rhad ac am ddim i holl ymwelwyr Prom a Mwy!

A rŵan rhywbeth i’r plantos bach… mae’r Wheelie Play Bus! yn newydd ar gyfer 2019!
Hwyl chwarae meddal mewn bws deulawr – mi fydd eich plant wrth eu bodd!
Ar gyfer plant 3-8 oed, a phan fo’r amser ar ben mae yna lwyth o weithgareddau eraill ar eu cyfer!

Pwy welodd sioe feiciau Mobile Bike Events yn Rali Cambria? Wel, maen nhw’n ôl gyda pherfformiad beiddgar ym mharth antur Prom a Mwy!

Harley’s Showtime
Bydd y swynwr digrif a syfrdanol ar lwyfan Yn Fyw Ar Y Prom (amseroedd i’w cadarnhau). Mae ganddo sioe newydd ar gyfer 2019 gyda chymysgedd o hud, sgiliau syrcas a chomedi – am gyffrous!