Trodd miloedd o bobl allan i ddigwyddiad Prom a Mwy '18

Trodd miloedd o bobl allan i ddigwyddiad Prom A Mwy ’18 ar Bromenâd Bae Colwyn ddydd Sadwrn Mai 12.

Cafodd teuluoedd ei diddanu gan acrobatiaid dewr, styntwyr ar feiciau gwlad, cwrs antur gwynt, caiacau, beiciau modur pedair olwyn, criced a Futsal. Roedd gweithdai gweithgareddau, adloniant byw, arddangosfa anifeiliaid rhyngweithiol, ffair a reidiau mewn llong hofran a hofrennydd. Yn ogystal â dewis o ddanteithion hyfryd.

Dywedodd y Cyng. Louise Emery, Aelod Cabinet dros Ddatblygiad Economaidd “Bob blwyddyn mae Prom A Mwy yn cynnig diwrnod gwych allan i deuluoedd yng Ngogledd Cymru, ac ni chawsant eu siomi unwaith eto eleni.

“Mae’n ddigwyddiad gwych sy’n cynnig cymaint o adloniant am ddim i bobl o bob oedran, a rhywbeth at ddant pawb. Roedd Prom A Mwy yn amgylchedd iawn am ddiwrnod gwych allan gyda ffrindiau a theulu.”

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a drefnir gan Ddigwyddiadau Conwy edrychwch ar www.conwy.gov.uk/digwyddiadau neu dilynwch dudalen Digwyddiadau Conwy ar Facebook a Twitter.