Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau masnachwr wedi’i ymestyn tan ddydd Gwener 13 Ebrill

Os ydych yn elusen leol, arlwywr, busnes neu fasnachwr, nid yw hi’n rhy hwyr i gymryd rhan yn Prom a Mwy 2018 ar Bromenâd Bae Colwyn ddydd Sadwrn 12 Mai.

Rydym wedi ymestyn ein dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau tan ddydd Gwener 13 Ebrill 2018, felly sicrhewch eich bod yn danfon eich cais i mewn.

Nod y digwyddiad blynyddol poblogaidd hwn yw darparu nifer o weithgareddau am ddim i deuluoedd, o lwyfan cerddoriaeth fyw i weithgareddau awyr agored i bobl o bob oed a gallu. Bydd ein holl arlwywyr, elusennau ac arddangoswyr wedi’u gwasgaru o amgylch y safle.

Dyma gyfle perffaith i hysbysebu eich cynnyrch neu wasanaeth i’r cyhoedd lle bydd tua 10,000 o bobl yn bresennol.

Mae Prom a Mwy eleni yn edrych yn addawol yn barod. Mae gennym ddigonedd o weithgareddau ac adloniant AM DDIM, gan gynnwys tîm Arddangos ‘RPM Bike Trials’ a ‘Vander Wheel of Death’.
Bydd Dewin a Doti, ymysg cymeriadau eraill yn ymuno â ni am anturiaethau ar y traeth, yn ogystal â llawer mwy i’w gyhoeddi. Bydd y ffair yn dychwelyd eto ac yn newydd ar gyfer 2018, byddwn yn cynnig teithiau hamdden mewn Hofrennydd am £35.

Gall unrhyw fasnachwyr, arddangoswyr neu elusennau sy’n dymuno gwneud cais am le eleni, ganfod fwy o wybodaeth ar promxtra.co.uk/cy/traders, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais i promxtra@conwy.gov.uk erbyn dydd Gwener 13 Ebrill 2018.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter @DigwyddiadConwy i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ein digwyddiadau gan gynnwys y diweddaraf ar Prom a Mwy gan fod gennym lawer mwy o weithgareddau i’w cyhoeddi!