Prom a Mwy 2018

Mae Prom a Mwy yn ddigwyddiad i’r teulu a gynhelir dydd Sadwrn, 12 Mai 2018 ar hyd promenâd Bae Colwyn.
Mae gan Prom a Mwy lawer o weithgareddau AM DDIM i ddiddanu’r teulu. Hefyd, ffair i bawb sy’n hoffi sgrechian, stondinau i’r rheiny sy’n mwynhau siopa, adloniant i bawb, ac wrth gwrs byddwn yn gwneud y gorau o’n traeth hyfryd.

Bydd ein stondinau, elusennau ac arddangoswyr o amgylch y safle, gydag amrywiaeth eang o ddanteithion blasus, addurniadau i’r ardd, recriwtio i’r fyddin, gemwaith wedi’i bersonoli a mwy. Os oes unrhyw fusnes, arddangoswyr neu elusennau a fyddai’n dymuno gwneud cais am le gwag eleni, yna gellir cael rhagor o wybodaeth yma, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais i promxtra@conwy.gov.uk erbyn dydd Gwener, 23 Mawrth 2018.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein digwyddiadau, dilynwch ni ar Facebook/digwyddiadauconwy a Trydar @digwyddiadconwy gan gynnwys y newyddion diweddaraf ar Prom a Mwy gan fod gennym fwy o weithgareddau i’w cyhoeddi!