Gweithgareddau iechyd am ddim yn Prom a Mwy diolch i bartneriaeth elusennol arbennig

Lets Do This Stand

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymuno â’r National Charity Partnership, sef partneriaeth rhwng Diabetes UK, Sefydliad Prydeinig y Galon a Tesco, i helpu trigolion i gadw’n heini, cael hwyl ac i edrych ar ôl eu hiechyd yn Prom a Mwy.

Ddydd Sadwrn 13 Mai, bydd teuluoedd yn gallu mwynhau ystod o weithgareddau llawn hwyl a rhad ac am ddim yn Prom a Mwy ym Mae Colwyn.

Mae’r gweithgareddau wedi’u hariannu gan y bartneriaeth elusennol fel rhan o’i hymgyrch Let’s Do This. Mae’r ymgyrch yn annog pobl i gymryd camau bychain tuag at ffyrdd iachach o fyw a chofrestru i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhad ac am ddim sy’n cael eu cynnal yn lleol.

Mae’r gweithgareddau sydd ar gael ym Mharth y Traeth, o 10am tan 6pm, yn cynnwys sesiynau rygbi gydag Undeb Rygbi Cymru, sesiynau caiacio a hwylio gyda Chlwb Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn, sesiynau criced gyda Chlwb Criced Sir Forgannwg, Commando X-fit, a chyfle i roi cynnig ar gampau triathlon a syrffio.

Mi fydd yna hefyd Barth Byw’n Iach lle gall pobl dderbyn cyngor arbenigol gan hyfforddwyr ffitrwydd lleol ynglŷn â sut i gyrraedd eu nodau a pha ddosbarthiadau cadw’n heini sydd ar gael yn yr ardal. Gyda sesiynau blas rhwng 10am a 5.30pm mi fydd yna ddigonedd o gyfleodd i chi roi cynnig ar weithgareddau cadw’n heini – beth bynnag eich gallu a’ch diddordebau.

Bydd y National Charity Partnership, sy’n helpu pobl i leihau eu risg o gael diabetes math 2 a chlefyd y galon a chlefydau cylchredol drwy gadw’n heini a bwyta’n iach, hefyd yn lansio rhaglen feicio newydd i deuluoedd Conwy.

Meddai Matthew McKee, Rheolwr Rhaglen Atal y National Charity Partnership; “Mae ein hymgyrch Let’s Do This yn Prom a Mwy yn ceisio ysbrydoli pobl i weld pa weithgareddau gwych sydd ar gael yn Sir Conwy.”

“Rydym ni’n gobeithio y bydd rhoi mwy o gyfleodd i bobl gadw’n heini yn eu hannog i feddwl am eu lles ac i ddechrau gwneud newidiadau bychain i wella eu hiechyd yn y tymor hir.”

Mae’r National Charity Partnership yn annog oedolion i edrych ar ôl eu hiechyd a chymryd rhan yn yr her 8 wythnos i’w helpu nhw i bennu nodau syml a realistig i symud mwy a bwyta’n iachach.

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am Prom a Mwy dilynwch Digwyddiadau Conwy ar Facebook a Twitter. Anfonwch neges at promamwy@conwy.gov.uk i gofrestru ar gyfer y sesiynau caiacio a hwylio.