Cyfle i weld yr holl weithgarwch gorau yn y Parth Antur

Yn ôl oherwydd galw mawr, mae gennym y wal ddringo a’r trac beicio yn rhad ac am ddim, diolch i’n noddwyr gweithgarwch, Partneriaeth Twristiaeth Awyr Agored mewn cysylltiad â Blwyddyn Antur Croeso Cymru.

Neu, gwyliwch ‘BMX Show Events’ yn gwneud campau. Yn siŵr o’ch gadael yn geg agored, mae’r tîm yn cynnwys rhai o feicwyr mwyaf llwyddiannus y DU. Maent wedi torri recordiau byd, ac maent yn cael cefnogaeth gan Red Bull, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld y sioe hon. Amserau perfformiad fydd 11:30am, 2pm, 4.30pm.

Mae hyd yn oed ardal sy’n ymroddedig i Motorsport lle bydd Rali Cymru Prydain Fawr, Rali Cambrian a Clwb Ceir Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd ac yn arddangos eu sgiliau gyrru. Maent hyd yn oed yn cynnig teithiau hwyl yn gyfnewid am rodd o £5 i elusen.