Cymerwch ran ym Mharth Traeth ‘let’s do this’

Os yw criced o ddiddordeb i chi, beth am ymuno â Chlwb Criced Morgannwg a Bae Colwyn ar gyfer sgiliau bowlio a batio neu, os yw’n well gennych rygbi, dewch i wella eich sgiliau pasio a thaclo efo WRU. Os oes gennych amser, beth am wneud y ddau, maen nhw’n rhad ac am ddim!

Ar gyfer y bobl greadigol, mae ein noddwyr gweithgareddau, Venue Cymru a View Creative, yn cynnal gweithdai arlunio, gwneud barcutiaid a cherflunio tywod. Galwch heibio ac ymunwch yn yr hwyl, mae’r gweithgareddau am ddim, ond mae tâl o £2 am bob cit barcud.

Ar gyfer y rhai sy’n hoffi gwefr, bydd Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn yn arddangos eu sgiliau gydag arddangosfeydd drwy gydol y dydd. Yn ogystal, byddant yn cynnig reidiau Catamaran a caiac a chanŵio i unrhyw un sydd am roi cynnig arni.

Neidiwch ar feic cwad mini am daith anhygoel, a noddir yn garedig gan Dîm Maethu Conwy, neu rhowch gynnig ar efelychydd bwrdd syrffio yn Syrffio Eryri. Diolch i’n noddwyr gweithgareddau hael, mae’r atyniadau hyn yn gwbl rhad ac am ddim.

Os byddwch wedi blino’n lân ar ôl gorffen, tynnwch eich esgidiau a gorffwys ar un o’n cadeiriau cynfas, ond cadwch lygad allan am ddiddanwyr y ‘Deep Sea Divers’. Ewch i brynu hufen iâ a mynd i chwilio am yr asynnod, dylai pob plentyn gael reid ar asyn.