Lleoliad

bean banner

Mae gan Prom a Mwy fantais unigryw gan ei fod wirioneddol ar lan y môr ac yn llythrennol ar y traeth.

Does dim rhaid i ni hyd yn oed boeni am amseroedd llanw gan fod ein peirianwyr clyfar wedi bod yn brysur yn ail-siapio’n llain o draeth euraidd ac mae gennym dros filltir lle nad yw’r môr byth yn ei gyrraedd!

Mae hyn yn rhoi Promenâd a thraeth i ni sy’n gynfas gwag dwy filltir o hyd er mwyn cynnal diwrnod mawr o hwyl i’r teulu arno. Yn y canol rydym yn lwcus i gael Porth Eirias, Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn yn ogystal â Bistro’r cogydd enwog Bryn Williams hefyd.

Mae’r lleoliad yn wirioneddol wych ac yn rhoi cefndir perffaith i weithgareddau awyr agored cyffrous, atyniadau ffair llachar, llwyth o chwaraeon traeth, yr adloniant teulu gorau a llwyfan byw yn llawn talent gwych.

Rydym yn cau’r ffordd er mwyn sicrhau nad oes dim yn tarfu ar hwyl a diogelwch ein hymwelwyr ac felly os ydych yn gyrru cymerwch olwg ar ein tudalen cyrraedd yma cyn ichi gychwyn er mwyn i chi sicrhau eich bod yn cyrraedd gyda chyn lleied o ffỳs a phosib.