Cyrraedd yma

Mae bron yn amser!

Rydym yn gobeithio eich bod chi, fel ni, yn edrych ymlaen yn fawr at Prom a Mwy, ond roeddem eisiau eich atgoffa i beidio â diystyru faint o bobl ac felly faint o geir fydd yn dod yma ar y diwrnod.

Yr ateb delfrydol – os gallwch chi, gadewch eich car gartref a mwynhau mynd am dro ar noson o haf (rydym wedi archebu heulwen!).

Os nad yw hynny’n bosibl, darllenwch ymlaen …

Cludiant cyhoeddus
Rydym wedi cysylltu â’r cwmnïau bysiau a threnau lleol i roi gwybod iddynt ein bod yn disgwyl niferoedd uchel drwy Fae Colwyn. Bydd yr holl wasanaethau yn rhedeg fel arfer, ond gall fod rhywfaint o fân oedi ar adegau prysur ar y ffordd.

Parcio am ddim
Peidiwch ag anghofio, y tu allan i gyfnod cau’r ffyrdd mae parcio cyfyngedig am ddim ar y Promenâd. Yn amlwg, bydd hyn ar sail y cyntaf i’r felin ac ni fydd staff cyfeirio yno. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn ddigon buan, a thaith fer ar droed yw hi i’r digwyddiad.

Mannau gollwng / casglu
Trefnwyd mannau gollwng a chasglu dynodedig i sicrhau bod traffig yn dal i symud, ond yn bennaf oll ar gyfer diogelwch unigolion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r mannau gollwng a chasglu dynodedig er mwyn ein helpu i sicrhau cyn lleied o amhariad â phosibl ar y ffordd.

 • Y Swyddfeydd Dinesig
  Mynediad o Ffordd Abergele
  LL29 8AR

Parcio
Gellir parcio mewn pedwar maes parcio talu ac arddangos yn ardal ehangach Bae Colwyn.

 • Douglas Road
  LL29 7PE
 • Ivy Street
  LL29 8DE
 • Rhodfa’r Tywysog
  LL29 8LA

Dolen i brisiau parcio talu ac arddangos: