Bae Colwyn

Ar un adeg, roedd Bae Colwyn yn gyrchfan Fictoraidd moethus, lle byddai pobl gyfoethog Gogledd Cymru yn mwynhau aer y môr.

Mae’n ennill tlws tref mawr Cymru yn ei Blodau yn rheolaidd, ac mae’n werth taro golwg ar yr arddangosfeydd blodau.

Prynwch anrheg i rywun, neu rywbeth bach i chi eich hun! Mae llawer o’n siopau annibynnol yn cael eu cadw gan deuluoedd. Ar ôl diwrnod caled o siopa, does dim prinder lle i orffwys a mwynhau rhywbeth bach i’w fwyta. Yma hefyd mae un o ganolfannau siopa mwyaf y rhanbarth, gyda mannau parcio am ddim. Mae’r farchnad ffermwyr wythnosol yn gwerthu popeth o borc organig i jamiau cartref.

Mae Theatr Colwyn yn cynnwys calendr llawn o ddigwyddiadau o sioeau bale i ffilmiau sgrin fawr. Mae Stadiwm Zip World wedi profi datblygiad gwerth miliynau o bunnoedd ac mae’n gartref i gemau rygbi dan 20 a chyngherddau pop awyr agored, gyda sêr fel Tom Jones, Elton John a Lionel Richie wedi perfformio yma. Os ydych yn chwilio am adloniant awyr agored, mae llyn cychod, lawnt fowlio, ardal chwarae plant a chyrtiau tenis i bawb eu defnyddio ym Mharc Eirias. Ond does dim rhaid i chi fynd yn bell i gael dipyn o lonydd – deng munud o’r ganolfan mae dyffryn Nant y Glyn, ardal cefn gwlad gyda golygfeydd trawiadol.

Yna, wrth gwrs, mae’r traeth – gyda llithrfa, milltiroedd o dywod euraidd a glân a phromenâd hir sy’n ymestyn at Llandrillo yn Rhos.