Parth Traeth

Mae hi wedi bod yn aeaf oer, ond rydym wedi gofyn am ddim ond haul, haul a mwy o haul ar gyfer y digwyddiad eleni! Felly cofiwch eich hufen haul ac ewch i ardal y traeth am hwyl di-ben-draw.

Teithiau Pleser mewn Hofrenydd

Am y tro cyntaf yn 2018 bydd gennym deithiau pleser mewn hofrennydd yn cychwyn o’r traeth. Mentrwch i’r awyr a chael gweld y bae drwy lygaid barcud, am £35 yn unig.

Caiacio am Ddim

Bydd y criw o Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn yn ôl i fynd â chi i gaiacio yn y bae, AM DDIM!

Chwaraeon

Mae gennym draeth prysur iawn eleni, yn llawn gweithgareddau hwyliog am ddim i’r teulu cyfan. Mae gennym ddigon i’r dilynwyr chwaraeon gyda Chlwb Criced Morgannwg yn bresennol i ddysgu ambell beth i chi am y gêm.

Beiciau Cwad a Chwrs Segway… am ddim!

Nid oes raid i chi fod yn 17 oed i yrru yn yr ardal yma. Bydd noddwyr y digwyddiad, Maethu Conwy yn dod â beiciau cwad i blant, a hynny am ddim! Mae gennym hefyd gwrs Segway am ddim er mwyn i chi gael rhoi cynnig arni (ond mae’n rhaid i chi fod yn 12 oed neu’n hŷn i yrru’r rhain!)

Surf Snowdonia

Os nad ydych yn gyfarwydd eto â’n noddwyr, Surf Snowdonia yn Nolgarrog, mae gennym y cyfle perffaith i chi gael ymarfer; peidiwch â phoeni, ni fyddwn yn gofyn i chi neidio i’r môr oer – mae gennym efelychwr syrffio! Bydd y criw o Surf Snowdonia yno hefyd i ddweud wrthych am y lagŵn syrffio mewndirol arloesol cyntaf yn y byd.