Parth Traeth

Beach Rugby

Paciwch eich bagiau, ewch i’r traeth a gweld y gweithgareddau hwyliog AM DDIM yn y Parth Traeth!

Mae Undeb Rygbi Cymru a Rygbi Gogledd Cymru yn mynychu bob blwyddyn i gynnig sesiynau blasu trwy gydol y dydd gan gynnwys sesiynau i ferched (9 – 15 oed), rygbi cyffwrdd i ferched yn unig a Gŵyl Clwstwr RGC. Mae croeso i unrhyw un ddod draw i ymarfer taclo.

Chwaraeon dŵr

Kayak

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych ar gyfer chwaraeon dŵr. Gellir llogi caiac am ddim drwy’r dydd (dim angen archebu) a sesiynau blasu hwylio am ddim, y cyfan diolch i Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn.